Disclaimer

Post Logistics heeft aan deze website is alle mogelijke aandacht en zorg besteed.


Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te presenteren.  Ondanks alle geïnvesteerde zorg en inspanningen kan Post Logistics er niet voor instaan dat de geboden informatie in alle opzichten volledig correct, actueel en voor iedereen begrijpelijk zal zijn.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Post Logistics zich alle mogelijke moeite getroosten om hiaten op te vullen en/of fouten te corrigeren op zo kort mogelijke termijn. Post Logistics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van op of via deze website aangeboden diensten.

Het is vrijelijk toegestaan om aan deze website te refereren of er teksten en informatie aan te ontlenen, mits met bronvermelding. Op alle handelingen en transacties van Post Logistics zijn de voorwaarden van Transport & Logistiek van toepassing.

Klik hier voor een afschrift daarvan.
Post Logistics B.V.
Post Logistics bv,
8601 WH Sneek
Tel 0515 43 08 18
Fax 0515 43 07 36